Printati aceasta pagina

Avizier

apr 18, 2018

ANUNȚ DISERTAȚIE - IULIE 2018


Categorie: Stiri
Postat de: mihaela

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor cu actele necesare disertației este 20 iunie.

Împreună cu dosarul cu acte va fi depusă lucrarea de disertație cu semnătura profesorului coordonator.

Examenul de disertație va avea loc în zilele de 3 și 4 iulie 2018.

Dosarul trebuie să conțină următoarele acte:

  • Copie legalizata diplomă licență
  • Copie legalizata certificat naștere sau căsătorie (daca este cazul-pentru doamne)
  • Dovada plății taxei de disertație -pentru studenții care au fost cel puțin un an la taxă (200 RON)
  • Fișa de lichidare (formularul necompletat se ridică de la secretariat în perioada 1 - 10 iunie )
  • 2 poze tip buletin
  • Lucrarea de disertație în format electronic (CD/Stick)