rsz_page-0.jpg

Printati aceasta pagina

EVENIMENTE

iun 8, 2017

Conferinţa "Provocǎri şi reforme ale pieţei europene a muncii" – 8 iunie 2017


Categorie: Alerte
Postat de: mihaela
Conferinţa "Provocǎri şi reforme ale pieţei europene a muncii" este organizatǎ de cǎtre Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeanǎ din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administartive, în cadrul proiectului "Bringing European Studies to Journalism, Agriculture, Engineering, Philology, Economics, History, Law and Sociology students", co-finanţat prin Programul Erasmsus +, Activitǎţi Jean Monnet, Catedra Jean Monnet.
 
Obiectivul evenimentului este de a contribui la înţelegerea politicilor privind piaţa europeanǎ a muncii şi a actorilor sǎi: instituţii supranaţionale, naţionale, regionale şi locale, precum şi lucrǎtori, în sensul cǎ acest cadru european oferǎ o alternativǎ la politicile naţionale rigide. Sunt încurajate, de asemenea, abordǎrile practice, de aceea analizele efectuate asupra reglementǎrilor specifice şi studiile de caz asupra diverselor sectoare profesionale sau asupra modului în care politicile de reglementare şi implementarea acesora afecteazǎ anumite grupuri vulnerabile.Politicile în acest domeniu nu au o evoluţie continua, ci au întâlnit atât progrese, cât şi obstacole. Acest lucru s-a datorat reformelor interne, cum ar fi cele stabilite prin Tratatul de la Lisabona în 2009, care au conferit un nou imbold procesului de integrare europeanǎ, dar şi a factorilor externi, ca de exemplu criza economicǎ din 2008 care a cauzat tumult la nivel politic şi social prin aplicarea mǎsurilor de austeritate care au afectat piaţa europeanǎ a muncii. De asemenea, un punct cheie al discuţiei ar fi dacǎ influenţa extinderii cǎtre Est a dus la o evoluţiei sau la a stagnare a politicilor privind piaţa europeanǎ a muncii. Cu toate acestea, subiectele de discuţie pot acoperi o gamǎ largǎ, de la perspectivele teoretice asupra modului în care politicile europene sunt proiectate şi implementate în acest domeniu, pânǎ la cercetǎrile practice pe diverse studii de caz sau analize comparative.