Printati aceasta pagina

Politică și economie europeană (PEE)

Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învățământ: zi, 2 ani, 120 ECTS

În cazul locurilor nesubvenționate de la bugetul de stat, taxa de școlarizare este de 1400 RON/semestru, respectiv 2800 RON/an

Programul masteral a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, nr. 3628/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 721/2008.

Prezentare

Programul masteral de Politică şi Economie Europeană propune o viziune integrată a continentului European care se adresează persoanelor care doresc să ȋşi dezvolte o carieră  care să ȋmbine politicul cu economicul.

Ȋntr-o societate actuală ce cunoaşte deopotrivă beneficiile, dar şi riscurile şi vulnerabilităţile la care se expune  ȋn ceea ce priveşte globalizarea, nivelele politic naţionale şi internaţionale au fost ȋntotdeauna influenţate de nivelul economic şi vice-versa. Programul masteral propune o abordare interdiciplinară care corelează mai multe domenii ce privesc dinamicile actuale: economie, ştiinţe politice şi relaţii internaţionale şi studii europene, fapt ce va oferi absolvenţilor săi oportunitatea de a-şi dezvolta competenţele practice şi intelectuale ȋn ceea ce priveşte interacţiunea economicului cu politicul ţinând cont de aspectele unei economii globalizate.

Masteratul crează studenţilor săi un mediu de predare-cercetare activ, care le conferă acestora o pregătire pertinentă în domeniul Științelor Sociale, în general, și politica şi economia internațională, în special. De asemenea, acesta oferă o perspectivă critică asupra interacțiunii dintre structuri și actorii din economia globală, sisteme politice și procese, persoane fizice și instituțiile societății civile.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes.

Posibilități de angajare pe piața muncii

 • Expertiză, consultanţă, relaţii publice, poziţii administrative şi manageriale în următoarele domenii:
  • Instituţii şi agenţii ale organizaţiilor internaţionale (ONU, UE, NATO, OSCE, Consiliul Europei, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, OMC etc.)
  • Relații internaționale și activități europene
  • Instituţii publice naţionale şi agenţii guvernamentale (poziţii de decizie şi consultare publică).
  • Corporaţii transnaţionale
  • Proiecte cu finanțare din fonduri europene, corporaţii transnaţionale, IMM-uri, ONG-uri, Mass-media
 • Cercetare şi analiză politică a mediului internaţional
 • Predare şi formare (şcoli, universităţi, centre de educaţie a adulţilor, programe ad-hoc de formare profesională).

 Condiții de admitere:

Admiterea este bazată pe evaluarea dosarului (format din eseu academic, CV și documente administrative):

Condiții admitere 2021

Documente necesare în vederea depunerii dosarului de admitere 2021

- Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele arii tematice:

 • Teoria relaţiilor internaţionale
 • Instituţii Europene
 • Procese de integrare pe plan european şi euro-atlantice
 • Teoria şi practica negocierilor în relaţiile internaţionale
 • Partide şi organizaţii politice în Uniunea Europeană
 • Corporaţii transnaţionale
 • Actori ai sistemului internaţional – studii de caz
 • Geopolitică şi Geoeconomie
 • Procese politice ale Uniunii Europene

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un  Ghid pentru realizarea eseului de admitere

 

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană oferă celor care doresc să participe la examenul de admitere serviciul de preînscriere și tutoriat online.

Prin completarea FORMULARULUI de PREÎNSCRIERE online admitere DRIIE 2021, candidaţilor li se acordă posibilitatea de a beneficia de:

 • tutelare academică online privind elaborarea lucrării pentru examenul de admitere (la solicitarea candidaţilor);
 • recomandări bibliografice, precum şi resurse de specialitate în formă electronică şi tipărită în vederea elaborării lucrării pentru examenul de admitere;
 • abonarea la un newsletter lunar cu oportunităţi şi evenimente din domeniul Relaţiilor Internaţionale şi Studiilor Europene;
 • informaţii privind desfăşurarea unor evenimente organizate de DRIIE cum ar fi: activităţi de tutoriat cu profesorii Departamentului, dezbateri, conferinţe, mese rotunde, lansări de carte, târguri educaţionale, prelegeri deschise publicului larg ş.a.;
 • consiliere şi orientare profesională specifică programelor de masterat oferite de DRIIE.