Printati aceasta pagina

Evaluarea politicilor și a programelor publice europene (EPPPE)

Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învățământ zi, 2 ani, 120 ECTS

În cazul locurilor nesubvenționate de la bugetul de stat, taxa de școlarizare este de 500 EUR/semestru, respectiv 1000 EUR/an.

Este primul program acreditat în România prin care se urmăreşte pregătirea viitorilor experţi în evaluarea de politici publice şi programe europene. Mai mult, acesta a fost şi inclus în studiul anual publicat de Universitatea din Berna, Elveţia, cu privire la programele de masterat din domeniul evaluării de politici și programe publice existente în Europa.

Calificarea de evaluator de programe și politici publice europene a fost validată de către Autoritatea Națională pentru Calificări. Validarea acestei calificări se bazează pe faptul că specializarea propusă are un caracter inovativ și prezintă interes pentru comunitatea academică, fiind în același timp conectată cu cerinţele pieţei la nivel naţional și internaţional. Astfel, această specializare nu doar contribuie la acoperirea unei arii importante pentru învaţământul superior din România, dar și răspunde unei nevoi reale a societăţii, vizând reducerea deficitului de specialiști în evaluarea propunerilor de proiecte cu finanţare din partea Uniunii Europene. 

Prezentare

EPPPE se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste). Orice domeniu este eligibil (agricultură, construcţii, contabilitate, economie, inginerie, mediu, ştiinţe sociale, turism etc.).

Programul le oferă celor care îl urmează posibilitatea de a dobândi informaţii în ceea ce priveşte evaluarea de proiecte şi managementul fondurilor europene, metodele de evaluare economică şi de cercetare socială, teorii şi practici de evaluare a politicilor şi programelor publice, elemente de audit şi evaluare financiară, ş.a.

Abilităţile practice vor fi consolidate prin internship-uri cu durata cuprinsă între 2 săptămâni şi 3 luni, realizate în cadrul unor instituţii sau organizaţii precum Ministerul Fondurilor Europene, Organisme Intermediare, Societatea Academică din România, ANOFM, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Institutul de Evaluare, Ernst & Young, ş.a.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes. 

Competențe

 • Aplicarea conceptelor, teoriilor şi modelelor specifice evaluării politicilor publice, programelor, instituţiilor şi organizaţiilor
 • Utilizarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de cercetare sociologică, de analiză economico-financiară şi a celor specifice evaluării politicilor publice, programelor, instituţiilor şi organizaţiilor
 • Planificarea de evaluări, elaborarea de metode şi strategii de evaluare şi realizarea design-ului unei evaluări
 • Organizarea, implementarea şi conducerea întregului proces al unei evaluări
 • Înregistrarea, raportarea şi comunicarea/diseminarea reyultatelor şi livrabilelor unei evaluări
 • Identificarea şi combinarea de soluţii complexe de îmbunătăţire a politicii, programului, proiectului, instituţiei sau organizaţiei evaluate, dar şi îmbunătăţire a proceselor de evaluare
 • Selectarea în mod critico-analitic, combinarea şi coroborarea informaţiilor, datelor şi elementelor teoretice şi practice specifice activităţilor profesionale, având ca rezultat, rezolvarea în mod autonom şi independent a unor probleme şi sarcini complexe în contexte profesionale dinamice
 • Întegrarea în echipe şi conducerea de echipe de lucru multidisciplinare, dintr-o perspectivă integratoare de gen, vârstă, etnie, orientare sexuală,  ş.a.
 • Autoevaluarea critică şi realistă a nevoii de formare profesională continuă şi priectarea unor ţinte profesionale în sfera evaluării, reflectând totodată iniţiativa şi inovaţia în scopul dezvoltării unei comunităţi profesionale de evaluare

 

Condiții de admitere:

Admiterea este bazată pe evaluarea dosarului (format din eseu academic, CV și documente administrative):

Condiții admitere 2021

Documente necesare în vederea depunerii dosarului de admitere 2021

- Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele arii tematice:

 • Politici publice
 • Politicile Uniunii Europene
 • Management public
 • Teoria organizațiilor
 • Analiza economică
 • Administrație publică
 • Corporații transnaționale.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un Ghid pentru realizarea eseului de admitere.

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană oferă celor care doresc să participe la examenul de admitere serviciul de preînscriere și tutoriat online.

Prin completarea FORMULARULUI de PREÎNSCRIERE online admitere DRIIE 2021, candidaţilor li se acordă posibilitatea de a beneficia de:

 • tutelare academică online privind elaborarea lucrării pentru examenul de admitere (la solicitarea candidaţilor);
 • recomandări bibliografice, precum şi resurse de specialitate în formă electronică şi tipărită în vederea elaborării lucrării pentru examenul de admitere;
 • abonarea la un newsletter lunar cu oportunităţi şi evenimente din domeniul Relaţiilor Internaţionale şi Studiilor Europene;
 • informaţii privind desfăşurarea unor evenimente organizate de DRIIE cum ar fi: activităţi de tutoriat cu profesorii Departamentului, dezbateri, conferinţe, mese rotunde, lansări de carte, târguri educaţionale, prelegeri deschise publicului larg ş.a.;
 • consiliere şi orientare profesională specifică programelor de masterat oferite de DRIIE.