Printati aceasta pagina

Analiza și soluționarea conflictelor (ASC)

Programul de masterat “Analiza și soluționarea conflictelor” se adresează persoanelor care doresc să urmeze o carieră în organismele naționale și internaționale ce sunt specializate în managementul conflictului, precum: OSCE, UN, NATO, UE etc.

Absolvenții masteratului vor avea competențe ȋn: tehnici de construcție și reconstrucție, tehnici de negociere, legislație internațională, ajutor umanitar, tehnici de prevenire a conflictului sau a stărilor generatoare de conflict etc. Aceste competențe pot fi aplicate ȋn cadrul Institutului de Diplomație Publică, institut dezvoltat ȋn cadrul SNSPA.

Posibilităţi de angajare pe piaţa muncii:

 • Instituţii şi agenţii ale organizaţiilor internaţionale (ONU, UE, NATO, OSCE, Consiliul Europei, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, OMC etc.).

 • Instituţii publice naţionale şi agenţii guvernamentale (poziţii de decizie şi consultare publică). Cercetare şi analiză politică a relaţiilor de cooperare şi conflict din mediul internaţional.

 • Relaţiile interne şi internaţionale ale firmelor şi corporaţiilor multinaţionale.

 • Proiecte europene, ONG-uri, Partide politice, Mass-media

 • Predare şi formare (şcoli, universităţi, centre de educaţie a adulţilor, programe ad-hoc de formare profesională).

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană oferă celor care doresc să participe la examenul de admitere serviciul de tutoriat online. Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro

Prezentarea programului de masterat

Într-un sistem ce trece printr-o perioadă clară de tranziție ce generează instabilitate și insecuritate la nivel regional și internațional, Europa este pusă față în față cu situații conflictuale precum războiul din august 2008 (Georgia), criza ucrainiană, dinamicile negative din zona Balcanilor de Vest și Orientul Mijlociu ce îi amenință propria securitate. Programul de masterat “Analiza și soluționarea conflictelor”  vine în întâmpinarea celor mai recente vulnerabilități și riscuri regionale și internaționale prin dezvoltarea competențelor necesare fiecărui expert în managementul  conflictului.

Pe parcursul celor doi ani de studii, studenții vor avea oportunitatea de a participa la diferite simulări pe modele internaționale (Consiliul European, Consiliul Europei, Consiliul de Securitate din cadrul ONU, NATO, OSCE) workshop-uri ținute de diverși experți naționali și internaționali specializați pe managementul conflictului, conferințe ȋn cadrul Departamentului.

Caracterul comprehensiv al programului masteral va reprezenta punctul de demarcație ȋn cariera absolvenților, aceștia dobândind competențe ce pot fi pliabile pe numeroase cerințe de pe piața muncii actuală: adaptabilitatea ridicată la medii noi, lucru ȋn echipă, aabilități de negociere, capacitate e analiză și sinteză, etc.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes.

Programul se adresează absolvenilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenților de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învățământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenționate de la bugetul de stat, taxa de școlarizare este de 1.400 lei/semestru, respectiv 2.800 lei/an.

Programul de masterat a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, nr. 3628/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 721/2008.

Condiții de admitere:

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat este obținută în urma evaluării eseului de admitere.

Mai multe detalii legate de condițiile de admitere aici

Documentele necesare în vederea depunerii dosarului de admitere aici

Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele arii tematice:

 • Teoria relaţiilor internaţionale

 • Instituţii Europene

 • Procese de integrare pe plan european şi euro-atlantice

 • Relaţii ale UE cu alte organizaţii internaţionale

 • Conflicte şi probleme de securitate internaţională

 • Teoria şi practica negocierilor în relaţiile internaţionale

 • Actori ai sistemului internaţional – studii de caz

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un Ghid pentru realizarea eseului de admitere. La elaborarea eseului pot fi citate 2-3 lucrări din bibliografie, cu mențiunea că aceasta nu este restrictivă, ci are caracter orientativ.

Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro