Printati aceasta pagina

Analiza și soluționarea conflictelor (ASC)

Programul se adresează absolvenților de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenților de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învățământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenționate de la bugetul de stat, taxa de școlarizare este de 1400 RON/semestru, respectiv 2800 RON/an

Programul masteral a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, nr. 3628/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 721/2008.

Prezentare

Într-un sistem ce trece printr-o perioadă clară de tranziție ce generează instabilitate și insecuritate la nivel regional și internațional, Europa este pusă față în față cu situații conflictuale precum războiul din august 2008 (Georgia), criza ucrainiană, dinamicile negative din zona Balcanilor de Vest și Orientul Mijlociu ce îi amenință propria securitate. Programul Masteral de Analiză și Soluționare a Conflictelor  vine în întâmpinarea celor mai recente vulnerabilități și riscuri regionale și internaționale prin dezvoltarea competențelor necesare fiecărui expert în managementul conflictului.

Masteratul se adresează persoanelor care doresc să urmeze o carieră în organismele naționale și internaționale ce sunt specializate pe managementul conflictului precum: OSCE, UN, NATO, UE, etc.

Absolvenții programului masteral vor avea competențe ȋn: tehnici de construcție și reconstrucție, tehnici de negociere, legislație internațională, ajutor umanitar, tehnici de prevenire a conflictului sau a stărilor generatoare de conflict, etc. Aceste competențe le pot aplica ȋn cadrul Institutului de Diplomație Publică, institut dezvoltat ȋn cadrul SNSPA.

Pe parcursul celor 2 ani de studiu studenții vor avea oportunitatea de a participa la diferite simulări pe modele internaționale (Consiliul European, Consiliul Europei, Consiliul de Securitate din cadrul ONU, NATO, OSCE) workshop-uri ținute de diverși experți naționali și internaționali specializați pe managementul conflictului, conferințe ȋn cadrul Departamentului.

Caracterul comprehensiv al programului masteral va reprezenta punctul de demarcație ȋn cariera absolvenților, aceștia dobândind competențe ce pot fi pliabile pe numeroase cerințe de pe piața muncii actuală: adaptabilitatea ridicată la medii noi, lucru ȋn echipă, aabilități de negociere, capacitate e analiză și sinteză, etc.

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes. 

Posibilităţi de angajare pe piaţa muncii:

 • Instituţii şi agenţii ale organizaţiilor internaţionale (ONU, UE, NATO, OSCE, Consiliul Europei, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, OMC etc.).
 • Instituţii publice naţionale şi agenţii guvernamentale (poziţii de decizie şi consultare publică). Cercetare şi analiză politică a relaţiilor de cooperare şi conflict din mediul internaţional.
 • Relaţiile interne şi internaţionale ale firmelor şi corporaţiilor multinaţionale.
 • Proiecte europene, ONG-uri, Partide politice, Mass-media
 • Predare şi formare (şcoli, universităţi, centre de educaţie a adulţilor, programe ad-hoc de formare profesională).

Condiții de admitere:

Admiterea este bazată pe evaluarea dosarului (format din eseu academic, CV și documente administrative):

Condiții admitere 2021

Documente necesare în vederea depunerii dosarului de admitere 2021

- Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele arii tematice:

 • Teoria relaţiilor internaţionale
 • Instituţii Europene
 • Procese de integrare pe plan european şi euro-atlantice
 • Relaţii ale UE cu alte organizaţii internaţionale
 • Conflicte şi probleme de securitate internaţională
 • Teoria şi practica negocierilor în relaţiile internaţionale
 • Actori ai sistemului internaţional – studii de caz

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un Ghid pentru realizarea eseului de admitereLa elaborarea eseului pot fi citate 2-3 lucrări din bibliografie, cu mențiunea că aceasta nu este restrictivă, ci are caracter orientativ.

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană oferă celor care doresc să participe la examenul de admitere serviciul de preînscriere și tutoriat online.

Prin completarea FORMULARULUI de PREÎNSCRIERE online admitere DRIIE 2021, candidaţilor li se acordă posibilitatea de a beneficia de:

 • tutelare academică online privind elaborarea lucrării pentru examenul de admitere (la solicitarea candidaţilor);
 • recomandări bibliografice, precum şi resurse de specialitate în formă electronică şi tipărită în vederea elaborării lucrării pentru examenul de admitere;
 • abonarea la un newsletter lunar cu oportunităţi şi evenimente din domeniul Relaţiilor Internaţionale şi Studiilor Europene;
 • informaţii privind desfăşurarea unor evenimente organizate de DRIIE cum ar fi: activităţi de tutoriat cu profesorii Departamentului, dezbateri, conferinţe, mese rotunde, lansări de carte, târguri educaţionale, prelegeri deschise publicului larg ş.a.;
 • consiliere şi orientare profesională specifică programelor de masterat oferite de DRIIE.