Printati aceasta pagina

Securitate şi tehnologie / Security and Technology (ST)

Programul se desfășoară în limba engleză și se adresează absolvenților de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenților de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învățământ: zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenționate de la bugetul de stat, taxa de școlarizare este de 500 EUR/ semestru, respectiv 1000 EUR/an universitar. 

Prezentare

Security and Technology este un program masteral acreditat în sfera științelor sociale, mai precis în domeniul relațiilor internaționale, care își propune să formeze experți în politici publice privind digitalizarea și securitatea internațională în secolul tehnologiei. Toți absolvenții acestui program vor dobândi competențele necesare pentru a deveni un liant între programatori și factorii de decizie dintr-o instituție publică, organizație internațională sau companie privată.

Programul se desfășoară în limba engleză și se adresează persoanelor interesate de o carieră în instituțiile publice din România și Uniunea Europeană, în organizațiile internaționale care activează în zonele digitalizare și securitate cibernetică, sau în mediul privat.Totodată, programul de masterat este adresat și funcționarilor din administrația publică centrală dar și locală, întrucât România are nevoie de experți care să coordoneze procesul de digitalizare a instituțiilor și serviciilor publice. Trebuie menționat că în acest moment România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește digitalizarea, iar dacă s-ar fi concentrat încă din anii ‘90 pe acest aspect, acum ar fi avut un PIB mai mare cu până la 2.5%.

Pentru pregătirea studenților, masteratul oferă o gamă variată de cursuri interdisciplinare care vizează domenii precum: Securitate cibernetică, Societate și tehnologie, Studii de securitate, Introducere în informatică, Reglementări internaționale ale spațiului cibernetic, Piața Unică Digitală sau Teorii ale relațiilor internaționale.

Programul masteral Security and Technology / The Master's Program Security and Technologvine să sprijine efortul de formare a viitorilor specialiști, oferind un parcurs practic și integrat pe inserția profesională a masteranzilor.

Astfel, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană se angajează să organizeze întâlniri între studenții acestui program masteral și angajatori, precum și să asigure desfășurarea practicii de specialitate în domeniu.

 Admiterea este bazată pe evaluarea dosarului (format din eseu academic, CV și documente administrative):

- Condiții admitere 2021

- Documente necesare în vederea depunerii dosarului de admitere 2021

- Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele teme:

 • Securitate cibernetică
 • Era digitală 
 • Agenda digitală
 • Teoria relațiilor internaționale
 • Studii de securitate
 • Geopolitică
 • Diplomație
 • Analiză de politică externă
 • Sisteme economice globale
 • Organizații internaționale
 • Intelligence 

 

Ghid pentru realizarea eseului de admitere

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană oferă celor care doresc să participe la examenul de admitere serviciul de preînscriere și tutoriat online.

Prin completarea FORMULARULUI de PREÎNSCRIERE  online admitere DRIIE 2021, candidaţilor li se acordă posibilitatea de a beneficia de:

 • tutelare academică online privind elaborarea lucrării pentru examenul de admitere (la solicitarea candidaţilor);
 • recomandări bibliografice, precum şi resurse de specialitate în formă electronică şi tipărită în vederea elaborării lucrării pentru examenul de admitere;
 • abonarea la un newsletter lunar cu oportunităţi şi evenimente din domeniul Relaţiilor Internaţionale şi Studiilor Europene;
 • informaţii privind desfăşurarea unor evenimente organizate de DRIIE cum ar fi: activităţi de tutoriat cu profesorii Departamentului, dezbateri, conferinţe, mese rotunde, lansări de carte, târguri educaţionale, prelegeri deschise publicului larg ş.a.;
 • consiliere şi orientare profesională specifică programelor de masterat oferite de DRIIE.