Printati aceasta pagina

KA 103 - Selecție nov. 2020

SELECȚIE ERASMUS SEM. II 2020/2021

NOIEMBRIE 2020

 Rezultate selecție Erasmus KA 103, Call noiembrie 2020.

CALENDAR SELECȚIE ERASMUS+

pentru semestrul II, anul universitar 2020-2021

17-24.11.2020

Depunere dosare

25.11.2020

Verificarea dosarelor și programarea interviurilor

26.11. 2020

Organizarea interviurilor de selecție

27.11.2020

Publicarea rezultatelor selecției

27.11. 2020

Depunerea contestațiilor

27.11.2020

Soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor finale ale selecției

2.12.2020

Confirmarea locului de către student/ă

2.12.2020 – 18.12.2020

Confirmarea mobilității de către universitatea parteneră. Având în vedere contextul epidemiologic, pot apărea modificări privind posibilitatea de efectuare a stagiilor.

 

Dosarul se va depune în format electronic, toate documentele fiind scanate și trimise la adresa: anamaria.costea@dri.snspa.ro   

Listă universități partenere

1. Criterii de eligibilitate

 1. Studenţii înmatriculaţi la SNSPA-DRIIE, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul ERASMUS+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul ERASMUS+;
 2. Studenţii din anul I master pot participa numai la selecţii pentru mobilităţi de studiu care se vor desfăşura în anul academic următor celui în care are loc selecţia;
 3. Studenții din anul II master, cu condiția ca studentul să fie admis la studiile universitare de doctorat ale facultății care a organizat selecția;
 4. Studenții din anul II master, care vor să participe la selecția pentru semestrul II al anului în curs;
 5. Studenţii din anul I master, indiferent de momentul selecţiei.
 6. Studenții doctoranzi la forma de învățământ cu frecvenţă care și-au îndeplinit obligațiile de doctorand aferente, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale, având specializarea Ştiinte Politice/ Relaţii Internaţionale
 7. Studenții care participă la selecție trebuie să fie în timpul anului academic;
 8. Același student poate beneficia de granturi pentru perioade de mobilitate de până la 12 luni pentru fiecare ciclu de studii, indiferent de numărul și tipul activităților de mobilitate: în timpul primului ciclu de studii (licență); în timpul celui de-al doilea ciclu de studii (masterat); în timpul celui de-al treilea ciclu de studii, în calitate de doctorand.

2. Înscriere și Selecţie

Criterii de selecţie:

 • Rezultatele obţinute în activitatea universitară;
 • Interviu.
 • Dovada resurselor financiare necesare suplimentării grantului Erasmus (grantul oferit de programul Erasmus acoperă  doar o parte din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor. Dacă este cazul, candidaţii admişi vor trebui să suporte din surse proprii diferenţa.)

Pentru studenţii la master dosarul va cuprinde:

 1. Cerere de înscriere la concurs, cu precizarea, în ordinea preferinţelor, a universităţilor unde doriţi să studiaţi, precum şi a limbii străine la care veţi susţine test (în cazul  în care nu aveţi atestat);
 2. CV (cu precizarea adresei de e-mail, numărul de telefon mobil/fix, adresa completă, precum şi adresa şi numărul de telefon al părinţilor);
 3. Copie dupa C.I/B.I;
 4. Scrisoare de motivație în limba în care are loc mobilitatea – engleză, germană, spaniolă, franceză sau italiană (1 pagină), care va rămâne la dosarul de selecţie al studentului;
 5. Situaţia şcolară (document care se obţine de la Secretariatul DRIIE sau print screen de pe platforma DRIIE cu notele obtinute pe primul semestru);
 6. Atestat de cunoaștere a limbii străine a universității-gazdă sau a limbii engleze;
 7. Declarație pe propria răspundere cu privire la existența unor surse suplimentare de finanțare (opțional).

 Pentru studenţii la doctorat dosarul va cuprinde

 1. Cerere de înscriere la concurs, cu precizarea, în ordinea preferinţelor, a universităţilor unde doriţi să studiaţi, precum şi a limbii străine la care veţi susţine test (în cazul  în care nu aveţi atestat);
 2. CV (cu precizarea adresei de e-mail, numărul de telefon mobil/fix, adresa completă);
 3. Copie dupa C.I/B.I;
 4. Scrisoare de motivație redactată în limba în care va avea loc mobilitatea (o pagină), în care studentul trebuie să motiveze de ce este interesat de o mobilitate Erasmus+ de studiu în cadrul universității unde aplică;
 5. Adeverință de la Școala Doctorală în care se precizează că studentul doctorand este înmatriculat la zi;
 6. Atestat de cunoaștere a limbii străine a universității-gazdă sau a limbii engleze;
 7. Declarație pe propria răspundere cu privire la existența unor surse suplimentare de finanțare (opțional);
 8. Acordul în scris al conducătorului de doctorat.

Valoarea grantului ERASMUS+  pentru anul universitar 2020/2021 este:

 • 520 euro/lună pentru Grupul 1, Țări ale Programului cu nivel de trai ridicat: Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Suedia și pentru Grupul 2, Țări ale Programului cu nivel de trai mediu: Austria, Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia. Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania;
 • 470 euro/lună pentru Grupul 3, Țări ale Programului cu nivel de trai scăzut: Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia,  Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

Grantul Erasmus nu este integral, prin urmare nu acoperă toate costurile necesare studenţilor pe durata perioadei de studiu la una din universităţile partenere. Dacă este cazul, studenţii selectaţi pentru participarea în cadrul programului de mobilităţi Erasmus trebuie să dovedească posibilitatea finanţării suplimentare (surse ce vor fi dovedite prin extrasul de cont pe numele studentului beneficiar cu o săptămână înainte de plecarea în stagiu).