rsz_page-0.jpg

Printati aceasta pagina

Mobilitate Erasmus Studiu

SELECŢIE
ERASMUS 2017/2018
Noiembrie 2017
 
 
DESCARCĂ REZULTATE SELECȚIE
 
 

 Listă universităţi:

Nr.

Universităţi partenere

Domeniul

Nr.
Studenți

Luni/
mobilitate

Observații

1

Universita Politecnica delle Marche, Ancona, Italia, I-ANCONA01

Economie

1

10

 

2

University of Ljubljana, Slovenia, SI LJUBLJA01

Ştiinţe politice

1

10

 

3

Sakarya University – Turkey, TR SAKARYA 01

Relatii Internat.

4

10

 

4

Universita di Bologna – Forli, Italia, BOLOGNA01

Ştiinţe politice

1

6

 

5

University of Macedonia , Thesalonic, Grecia,G THESSAL02

Ştiinţe politice

1

5

 

6

University Westfälische Wilhelms-Universität Münster, D MUNSTER01

Ştiinţe politice

2

10

 

7

Universita Degli Studi di Napoli Federico II, I NAPOLI01

Ştiinţe politice

1

6

 

8

Kaunas University of Technology, LT KAUNAS 02

Ştiinţe politice

2

5

 

9

Universitatea din Gdansk, PL GDANSK 01

Ştiinţe politice

1

9

 

10

Comenius University of Bratislava SK BRATISL02

Ştiinţe politice

2

5

 

11

Universidad de A Coruna E LA-CORU 01

Relatii Internat.

2

10

 

12

University of National and World Economy BG SOFIA03

Ştiinţe politice

1

5

 

13

Universidad Castilla La Mancha E CIUDA R01

Ştiinţe politice

4

5

 

14

Pomeranian University in Slupsk, Polonia PL SLUPSK01

Ştiinţe politice

1

5

 

15

University of the Peloponnese, Grecia, G  TRIPOLI03

Relatii Internat.

2

5

 

16

University of Salford, Marea Britanie, UKSALFORD01

Social Change

2

5

Locurile sunt destinate doctoranzilor

17

Central European University, Budapest, HU BUDAPEST47

Ştiinţe politice

1

3

 

 

1. Criterii de eligibilitate

Candidații trebuie să fie studenți în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale și Integrare Europeană, învățământ la zi sau doctoranzi cu frecvență în domeniul Științe Politice/ Relaţii Internaţionale în cadrul Școlii Doctorale a SNSPA. Mobilitatea poate fi efectuată cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale între organizaţia de trimitere şi organizaţia de primire. De asemenea, ambele instituţii trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus.

 

Sunt eligibili să aplice:
-Studenții integraliști în momentul înscrierii la concurs și în momentul plecării în mobilitate.
-Studenţii care au beneficiat deja, cu sau fără finanţare, de o mobilitate ERASMUS de studiu in perioada 2007-2013.
-Doctoranzii cu frecvență care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale de 3 ani, cu condiția să nu fie beneficiari ai burselor POSDRU la momentul începerii mobilității.
-Studenții a căror medie pe ultimul semestru este cel puțin 8,00

2. Înscriere și Selecţie

Criterii de selecţie:

   Rezultatele obţinute în activitatea universitară;

   Proiect de cercetare ( 2-3 pagini pe tema care urmează a fi aprofundată în timpul bursei);

   Interviu.

   Dovada resurselor financiare necesare suplimentării grantului Erasmus (grantul oferit de programul Erasmus acoperă  doar o parte din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor. Dacă este cazul, candidaţii admişi vor trebui să suporte din surse proprii diferenţa.)

 

Dosarul va cuprinde:

  1. Cerere de înscriere la concurs (DESCARCĂ DE AICI), cu precizarea, în ordinea preferinţelor, a universităţilor unde doriţi să studiaţi, precum şi a limbii străine la care veţi susţine test (în cazul  în care nu aveţi atestat);
  2. Scrisoare de motivație în limba în care are loc mobilitatea – engleză, germană, spaniolă, franceză sau italiană (1 pagină), care va rămâne la dosarul de selecţie al studentului.
  3.  Situaţia şcolară (document care se obţine de la Secretariatul DRIIE)
  4. Proiect de cercetare pe o temă la libera alegere care urmează a fi studiată în timpul mobilităţii;
  5. CV (cu precizarea adresei de e-mail, numărul de telefon mobil/fix, adresa completă, precum şi adresa şi numărul de telefon al părinţilor).
  6. Copie dupa C.I/B.I
  7. 7.      Atestat de cunoaștere a limbii străine a universității-gazdă sau a limbii engleze. Dacă studentul nu deține un astfel de atestat va susține un test de limbă engleză sau franceză cu profesoarele de limbi străine ale DRIIE pe data de pe 3 noiembrie, ora 11.00, sala 428.

______________________________________________________________________________________________________

 Valoarea grantului ERASMUS  pentru anul universitar 2017/2018 este de aproximativ 450-500 Euro/lună.

      Grantul Erasmus nu este integral, prin urmare nu acoperă toate costurile necesare studenţilor pe durata perioadei de studiu la una din universităţile partenere. Dacă este cazul, studenţii selectaţi pentru participarea în cadrul programului de mobilităţi Erasmus trebuie să dovedească posibilitatea finanţării suplimentare (surse ce vor fi dovedite prin extrasul de cont pe numele studentului beneficiar cu o săptămînă înainte de plecarea în stagiu).

Înscrierea la concurs se va face în perioada 23 octombrie 2017– 3 noiembrie 2017, prin depunerea dosarelor la Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană,biroul 413, între orele 13.00 – 16.30 (vineri 10.00-11.00).

Testul pentru limba străina (pentru candidatii care nu au depus atestate) se va sustine pe 3 noiembrie, ora 11.00, sala 428:          

  • Limba engleză 
  • Limba franceză

Interviul se va sustine in data de 6 noiembrie 12.00, sala Prodecanat FSP (intrare prin secretariatul FSP), etaj 7.                                                                                                                                                     

Persoana de contact:

Ana-Maria Costea anamaria.costea@dri.snspa.ro                   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CALL APRILIE (2017/2018)

CALL MARTIE (2017/2018)