rsz_page-0.jpg

Printati aceasta pagina

Acreditare

Prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului, Nr. 3628/2008, au fost aprobate programele de studii universitare de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Acest Ordin a fost publicat în Monitorul Oficial, Nr. 741/3.11.2008.

Evenimente

Pagina 1 din 17  > >>

ian 17, 2018

Ştiri

<< <  Pagina 6 din 8  > >>

ian 20, 2017