Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană colaborează cu o serie de organizaţii pe anumite domenii de interes. Printre acestea se numără următoarele:

Clubul Academic de Studii Europene (CASE)

Clubul Academic de Studii Europene este un proiect care a evoluat din mai multe iniţiative academice şi de cercetare. Clubul Academic de Studii Europene are ca fundament dorinţa unor masteranzi de a-şi concretiza abilităţile şi competenţele în direcţia analizei de politici publice şi a recomandărilor legitime de politici publice europene. Preocupările noastre de cercetare se concentrează asupra chestiunilor cheie din studiile europene, instituţii si politici europene, guvernanţă europeană şi relaţiile internaţionale ale Uniunii Europene.

Întrebarea care se pune este: Prin ce se remarcă CASE într-un domeniu în care think-tank-urile de ştiinţe politice şi studii europene au proliferat semnificativ? Răspunsul este că CASE îmbină excelenţa în cercetare şi în comunitatea academică cu iniţiativa de tip „grass-roots” şi dorinţa de a influenţa politicile publice în direcţia europenizării. În plus faţă de obiectivul furnizării unui spaţiu de dezbatere, caracteristic tuturor ONG-urilor şi think-tank-urilor, CASE încurajează excelenţa şi seriozitatea în abordarea problematicii europene, fără a neglija nevoia unei reale mobilizări pentru influenţarea politicilor publice.

Misiunea echipei CASE este cercetarea şi promovarea politicilor în direcţia unei veritabile comunităţi politice europene. Cercetarea pe care Europolity o furnizează urmăreşte să îmbine rigoarea academică cu idealurile europene şi considerentele practice. În plus faţă de obiectivul furnizării unui spaţiu de dezbatere privind europenizarea, caracteristică oportună a ONG-urilor şi think-tank-urilor, CASE încurajează excelenţa în cercetarea problematicii europene, fără a neglija nevoia unei reale mobilizări pentru influenţarea politicilor publice. CASE urmăreşte să fie o via media, dar şi un punct de legătură între mediul academic şi instituţiile publice care pot influenţa europenizarea.

Pentru acest scop, echipa CASE îşi propune următoarele activităţi:

Asociația Română de Relații Internaționale și Studii Europene (ARRISE)

Asociatia Română de Relatii Internationale si Studii Europene are ca acronim ARRISE si este constituită pe baza Legii nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi a luat fiinţă în baza Sentinţei Civile nr. 205/A/2010 a Judecătoriei Oradea din 26 octombrie 2010.

Asociaţia este alcatuită din specialişti – teoreticieni şi practicieni – în domeniul relaţiilor internaţionale şi al studiilor europene, fiind constituită în scopul realizării unui parteneriat funcţional şi eficient cu autorităţile publice şi cu persoanele juridice de drept privat, cu preocupări în domeniul relaţiilor internaţionale şi al studiilor europene.

Scopul general al Asociaţiei constă în cunoaşterea, aprofundarea şi promovarea valorilor intrinseci domeniului de studiu academic şi de cercetare al relaţiilor internaţionale şi al studiilor europene, atât din România, cât si din Europa sau din întreaga lume.

Asociația pentru Dezvoltarea Evaluării în România (ADER)

Misiunea ADER: Promovarea eficienței și eficacității în sectorul public.

Scopul ADER: Oferirea de cunoaştere în vederea fundamentării politicilor publice şi a implementării acestora.

Obiectivele ADER:

Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională (CeCOP)

CeCOP urmăreşte completarea actului educativ prin stabilirea unor relaţii intercomunitare, exterioare mediului menţionat.

Prin decizia Biroului de Senat al SNSPA nr. 30, din 26 martie 2007, s-a aprobat înfiinţarea Centrului de Consiliere şi Orientare Profesională( în continuare denumit CeCOP) şi funcţionează sub îndrumarea Secretarului Ştiinţific al Senatului pe baza unui regulament propriu aprobat de Senatul SNSPA, dispune de o organigramă proprie, este finanţat din veniturile proprii ale SNSPA şi poate participa în proiecte cu finanţare externă.

CeCOP deserveşte toate facultăţile şi departamentele din SNSPA.

Obiectivele CeCOP: