Biblioteca dispune de două sali de lectură cu o capacitate totală de 100 locuri şi de un depozit de carte cu o capacitate de 50000 de carti.

În contextul limitării accesului în sediile SNSPA pentru a preveni răspândirea pandemiei COVID-19, Biblioteca SNSPA pune la dispoziția studenților următoarele servicii:

Fondul de carte propriu din literatura de specialitate română și străină este asigurat într-un număr de exemplare suficient pentru a acoperi integral disciplinele din planurile de învăţământ. Achizițiile recente de cărți s-au concentrat pe înnoirea fondului de carte cu titluri apărute în ultimii 10 ani în edituri remânești recunoscute și ceșe străine de prestigiu. Anual în bugetul SNSPA sunt prevăzuți 450.000 lei pentru achiziții de cărți și baze de date electronice.

Din februarie 2013 SNSPA a aderat la Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare – Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România ANELIS. Prin intermediul acestei asociații SNSPA beneficiază, prin cofinanțare de 20% din valoarea abonamentelor, la următoarele resurse electronice: EBSCO, SAGE, PROQUEST, ScienceDirect, Oxford Journals, ScienceDirect, Springerlink, Wiley Online Library, Taylor & Francis, Cambridge Journals, Thomson Reuters.

Din martie 2014 comunitatea academică din SNSPA beneficiază și de accesul mobil (de la domiciliu) la toate resursele electronice abonate de SNSPA prin intermediul Asociației Anelis Plus. Toate aceste resurse electronice conțin subscripții în toate domeniile de referință pentru programele de studii oferite de SNSPA precum și pentru activitățile de cercetare derulate de comunitatea academică din SNSPA. În vederea asigurării accesului mobil pentru toți studenții din SNSPA, începând cu octombrie 2014, facultățile și departamentele din SNSPA generează conturi de e-mail instituționale.

Pentru facilitarea accesului mobil, Biblioteca SNSPA oferă un program de tutoriat academic, care conține sesiuni de prezentare a bazelor de date, modalitatea de generare a conturilor individuale, modalitatea de accesare și căutare în bazele de date abonate, prezentarea resurselor electronice oferite în regim de promovare ș.a. În acest sens, a fost elaborat un ghid de accesare a resurselor electronice, ce este actualizat în funcție de modificările întreprinse de operatorii Anelis Plus.