nov 6, 2019

Apel de recrutare a stagiarilor în cadrul secției politice a Reprezentanței Comisiei Europene în România


Categorie: Alerte
Postat de: mihaela

Departamentul Politic al Reprezentanței Comisiei Europene în România anunță deschiderea
apelului pentru depunerea de candidaturi, în vederea selecției de stagiar(i). Stagiul, neremunerat,
se va derula pe o perioadă de minimum 4 luni și maximum 6 luni, cu un minim de activitate de
4h/zi, în condiții flexibile.


Stagiul se va desfășura în cadrul Reprezentanței Comisiei Europene în România, cu sediul în
București, strada Vasile Lascăr, nr. 31.


Condițiile de desfășurare. Stagiul poate începe cel mai devreme în luna decembrie 2019 și cel mai
târziu în luna septembrie 2020. Candidaturile pot fi depuse începând cu luna noiembrie 2019. Este
posibilă selecția mai multor candidați, pentru perioade consecutive. În vederea procesului de
selecție se organizează probe scrise și interviuri.


Candidatul ideal: student/ă (ideal an terminal) studii superioare sau proaspăt/ă absolvent/ă
superioare sau student(ă) înscris într-un program de masterat, vorbitor/vorbitoare de limba
română și limba engleză, cu competențe demonstrabile de analiză și redactare, interesat/ă de
politicile europene și comunicarea publică.


Departamentul Politic analizează evoluţiile politice, economice şi sociale din România, precum şi
modul în care activităţile Uniunii sunt reflectate în opinia publică românească. Un element
important al activităţii departamentului este menţinerea contactelor cu reprezentanţii mediului
politic şi economic românesc, precum şi cu societatea civilă. Stagiarii din cadrul departamentului
susțin activitatea echipei monitorizând evoluțiile politice la nivel național, redactând documente
de analiză și raportare politică, participând la evenimente politice, academice și de networking.
Stagiul se va concentra în special pe activitatea de analiză și raportare politică, organizare de
evenimente cu conținut politic sau de politici publice, axate în special pe Prioritățile Comisiei
Europene și subiectele aflate pe ordinea de zi la nivel european și național.


CV-urile, însoțite de o scrisoare de motivație, vor fi trimise la adresa:
COMM-REP-RO@ec.europa.eu, în atenția drei Laura Acsah Radu.


Candidații pre-selectați vor fi invitați să transmită contribuții în scris (în format electronic), în limba
EN si RO pe teme de actualitate la nivel național și european. Doar candidații selectați vor fi
invitați la interviu.