oct 30, 2019

Anunț actualizat alegeri studenți reprezentanți în Consiliul Departamentului și în Senatul universității.


Categorie: Alerte
Postat de: dana

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DEPARTAMENTULUI DE RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI INTEGRARE
EUROPEANĂ:
În perioada alocată, au fost primite următoarele candidaturi pentru respectivele poziții:
 Alexandru Grădinaru - Reprezentant al studenților DRIIE în Senatul universitar – 1
loc cu mandat începând din luna martie 2020 și Reprezentant al studenților DRIIE în
Consiliul DRIIE 1 loc cu mandat începînd din luna noiembrie pînă în luna martie 2020;
Scrisoare de intenție 
Declarație de neapartenență politică 
Întrucît s-a constatat că nu există niciun candidat pentru cîteva poziții, Biroul Electoral al
Studenților din Cadrul DRIIE a decis extinderea termenului de depunere a candidaturilor
pentru acestea:
Reprezentant al studenților DRIIE în Consiliul DRIIE – 1 loc cu mandat din noiembrie
2019 pînă în luna martie 2020;
Reprezentant al studenților DRIIE în Consiliul DRIIE – 2 locuri cu mandat începînd
din luna martie 2020;
Înscrierea candidaților se va face prin trimiterea unui e-mail pînă la data de 30 octombrie
2019, ora 23:59, către adresa de e-mail: secretariat.driie@dri.snspa.ro conținând numele și
prenumele candidatului, funcția pentru care candidează, programul masteral, anul de
studii, un CV actualizat recent, scrisoarea de intenție adresată studenților DRI și declarația
privind neapartenența în structura de conducere a unei organizații ce aparține unui partid
politic, semnată.
Candidații care doresc ca CV-ul acestora să fie publicat spre informarea studenților pe site-
ul DRIIE trebuie să depună o declarație în acest sens la secretariatul DRIIE.
Detaliile despre calendarul alegerilor și regulamentul pot fi accesate la acest link.