Programul se adresează absolvenților de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenților de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învățământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenționate de la bugetul de stat, taxa de școlarizare este de 1400 lei / semestru.

Prezentare

Programul masteral de Studii Aprofundate de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană  se adresează absolvenţilor de studii superioare interesaţi de cercetarea proceselor şi a evoluţiei Uniunii Europene şi a sistemului internaţional dintr-o perspectivă teoretică specifică. De asemenea, programul răspunde nevoii identificate de către cei care doresc să­-şi construiască expertiza pe zona teoretică a politicii internaţionale.

Masteratul ȋşi propune să formeze specialişti de înaltă calificare în domeniul relaţiilor internaţionale şi studiilor europene, fiind dedicat cu precădere viitorilor candidaţi la studii de doctorat în Ştiinţe Politice.

Programul răspunde unei nevoi specifice cauzate de integrarea României în Uniunea Europeană prin conectarea dezbaterilor academice şi a direcţiilor de cercetare în domeniu din România la cele din Uniune, cu scopul de a depăşi decalajele existente şi de a contribui la o mai bună înţelegere, din partea publicului larg, a Uniunii Europene şi a sistemului internaţional din care România face parte.

Competenţele dobândite pot fi aplicate ȋn diferite entităţi naţionale/internaţionale, private/guvernamentale dar şi ȋn cadrul activităţilor desfăşurate de Centrul de Studii Europene, institut dezvoltat ȋn cadrul SNSPA.

Competențe

Misiunea principală a Programului de masterat Studii aprofundate de relaţii internaţionale şi integrare europeană este de a forma specialişti cu înaltă calificare în domeniu şi de a pregăti candidaţii la studii de doctorat în Ştiinţe politice. În consecinţă, ne propunem să realizăm următoarele finalităţi identificate prin obţinerea următoarelor competenţe de către absolvenţii Programului de masterat:

Competențe profesionale

Competențe transversale

Condiții pentru înscriere

Admiterea se va face pe baza:

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un ghid de elaborare a eseului academic. La elaborarea eseului pot fi citate 2-3 lucrări din bibliografie, cu mențiunea că aceasta nu este restrictivă, ci are caracter orientativ.

TAXĂ - 2800 RON/an