Prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului, Nr. 3628/2008, au fost aprobate programele de studii universitare de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Acest Ordin a fost publicat în Monitorul Oficial, Nr. 741/3.11.2008.

Alerte

Pagina 1 din 55  > >>

oct 8, 2020
oct 5, 2020
sep 30, 2020
sep 30, 2020
sep 27, 2020
sep 24, 2020
sep 21, 2020
sep 16, 2020