Prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului, Nr. 3628/2008, au fost aprobate programele de studii universitare de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, evaluate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Acest Ordin a fost publicat în Monitorul Oficial, Nr. 741/3.11.2008.

Evenimente

<< <  Pagina 27 din 39  > >>

oct 5, 2017
oct 3, 2017
oct 3, 2017
sep 27, 2017
sep 26, 2017
sep 26, 2017
sep 25, 2017
sep 25, 2017

Ştiri

Pagina 1 din 10  > >>

iun 18, 2019
oct 4, 2018
apr 24, 2018
apr 19, 2018
apr 18, 2018
apr 4, 2018
apr 4, 2018
mar 26, 2018