Printati aceasta pagina

Mobilități în state partenere ale UE

ERASMUS Mobilități în state partenere ale UE
Listă universităţi partenere:

Pentru anul universitar 2021/2022 nu este momentan deschis niciun apel de selecție

 

NR

 

TARA

 

UNIVERSITATE

 

PERIOADA

 

MASTER

 

DOCTORAT

 

Argentina

Universidad Nacional de Cordoba

4 luni

x

x

 1.  

Armenia

State University of Yerevan

4 luni

 

x

 1.  

Azerbaijan

ADA University

4 luni

 

x

 

Brazilia

Universidade Estadual da Paraiba;

Universidade de Sao Paulo

4 luni

x

 x

 1.  

Chile

Universidad Central de Chile Universidad San Sebastian

Universidad Miguel de Cervantes

Pedro de Valdivia

4 luni

 

x

 1.  

Costa Rica

Universidad de Costa Rica

4 luni

x

x

 1.  

Columbia

Universidad Catolica de Colombia

4 luni

x

x

 1.  

Cuba

Universidad de la Habana

4 luni

x

x

 1.  

Ecuador

Universidad Tecnica Particular De Loja

4 luni

 

x

 1.  

Honduras

Universidad Tecnologica de Honduras

4 luni

 

x

 1.  

Kyrgystan

Kyrgyz National University Named After Jusup Balasagyn;

OSCE Academy Bishkek Public Foundation

 

4 luni

 

x

 1.  

Mexic

Universidad Autonoma de Ciudad Juarez - UACJ;

Universidad de Guadalajara;

 Universidad Nacional Autonoma de Mexico;

 Universidad Autonoma Metropolitana

4 luni

 

x

 1.  

Republica Moldova

Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport, Academia de Administrare Publica

4 luni

 

x

 1.  

Peru

ESAN;

Universidad de Piura

4 luni

x

x

 1.  

Tajikistan

Tajik National University

4 luni

 

x

 

Ucraina

Odessa National Maritime University;

Taras Shevchenko National University of Kyiv

4 luni

 

x

 

Uzbekistan

Universitatea de Economie Mondiala si Diplomatie

4 luni

 

x

 

1. Criterii de eligibilitate

Candidații trebuie să fie studenți în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale și Integrare Europeană, învățământ la zi sau doctoranzi cu frecvență în domeniul Științe Politice/ Relaţii Internaţionale în cadrul Școlii Doctorale a SNSPA. Mobilitatea poate fi efectuată cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale între organizaţia de trimitere şi organizaţia de primire. De asemenea, ambele instituţii trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus.

Sunt eligibili să aplice:

 • Studenții integraliști în momentul înscrierii la concurs.
 • Studenţii care au beneficiat deja, cu sau fără finanţare, de o mobilitate ERASMUS de studiu in perioada 2007-2013.
 • Doctoranzii cu frecvență care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale de 3 ani, cu condiția să nu fie beneficiari ai burselor POSDRU la momentul începerii mobilității.

2. Înscriere și Selecţie

Criterii de selecţie:

 • Rezultatele obţinute în activitatea universitară;
 • Proiect de cercetare ( 2-3 pagini pe tema care urmează a fi aprofundată în timpul bursei);
 • Interviu.
 • Dovada resurselor financiare necesare suplimentării grantului Erasmus (grantul oferit de programul Erasmus acoperă  doar o parte din suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor. Dacă este cazul, candidaţii admişi vor trebui să suporte din surse proprii diferenţa.)

 Dosarul va cuprinde:

 1. Cerere de înscriere la concurs, cu precizarea, în ordinea preferinţelor, a universităţilor unde doriţi să studiaţi, precum şi a limbii străine la care veţi susţine test (în cazul  în care nu aveţi atestat);
 2. Scrisoare de motivație în limba în care are loc mobilitatea – engleză, spaniolă (1 pagină), care va rămâne la dosarul de selecţie al studentului.
 3. Situaţia şcolară (document care se obţine de la Secretariatul DRIIE sau Secretariat Doctorat)
 4. Proiect de cercetare pe o temă la libera alegere care urmează a fi studiată în timpul mobilităţii;
 5. CV (cu precizarea adresei de e-mail, numărul de telefon mobil/fix, adresa completă, precum şi adresa şi numărul de telefon al părinţilor).
 6. Copie dupa C.I/B.I
 7. Atestat de cunoaștere a limbii străine a universității-gazdă sau a limbii engleze. Dacă studentul nu deține un astfel de atestat va susține un test de limbă engleză/ spaniolă cu profesoarele de limbi străine ale DRIIE

Valoarea grantului ERASMUS  este de aproximativ 700 Euro/lună la care se adaugă o sumă forfetară destinată transportului în funcţie de distanţa în km la care se află universitatea parteneră.

Grantul Erasmus nu este integral, prin urmare nu acoperă toate costurile necesare studenţilor pe durata perioadei de studiu la una din universităţile partenere. Dacă este cazul, studenţii selectaţi pentru participarea în cadrul programului de mobilităţi Erasmus trebuie să dovedească posibilitatea finanţării suplimentare (surse ce vor fi dovedite prin extrasul de cont pe numele studentului beneficiar cu o săptămînă înainte de plecarea în stagiu).

!!! Locurile disponibile diferă de la an la an în funcţie de finanţarea primită din partea ANPCDEFP.

Call-urile se organizeaza în luna noiembrie a fiecărui an.

Persoana de contact:
Lect.univ.dr. Ana-Maria Costea
anamaria.costea@dri.snspa.ro