Printati aceasta pagina

Mobilități Erasmus cadre didactice şi personal administrativ

Selecţie 2020/2021

Cadrele didactice titulare și personalul administrativ pot beneficia de o mobilitate de predare sau formare în cadrul programului Erasmus+. Mobilităţile pot dura până la 7 zile şi se pot desfăşura în cadrul unei universităţi partenere, în urma unei selecţii desfășurate la nivelul DRIIE.

Selecţia se va face în funcţie de dosar şi de bugetul alocat Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană. În anul academic 2020-2021 selecția se face în sistem ongoing, până la epuizarea fondurilor.

Depunerea dosarului se realizează online, la adresa anamaria.costea@dri.snspa.ro

Număr mobilități STA/STT finanțate 2020/2021: 10

Documente necesare înscrierii:

 1. Programul stagiului de mobilitate (de predare-Anexa 1/ formare-Anexa 2)
 2. CV-ul Europass, in limba acceptată de Universitatea gazdă drept limbă de predare/formare
 3. Cerere tip (de predare-Anexa 3/ formare-Anexa 4)
 4. Acordul partenerului (invitaţie scrisă, original sau copie scanată)

Perioada de înscriere:

Pentru sesiunea 2021 dosarul se depune începând cu data de 8 martie 2021 până pe 8 iulie 2021, evaluarea fiind continuă.

Universităţi partenere – locuri eligibile/an academic

 

Universitatea

STA

STT

 1.  

University of Kaunas, Lituania

2

2

 1.  

UNIVPM, Italia

1

1

 1.  

University of Trieste, Italia

2

2

 1.  

University of Bologna, Italia

1

1

 1.  

Bonn University, Germania

1

-

 1.  

Munster University , Germania

2

2

 1.  

University of Thesalonic, Grecia

2

2

 1.  

ELTE, Ungaria

2

2

 1.  

CEU, Ungaria

2

2

 1.  

University of Ljubljana, Slovenia

2

2

 1.  

Sakarya University, Turcia

2

2

 1.  

Marmara University, Turcia

2

1

 1.  

Nevsehir Haci Bektas Veli University, Turcia

2

2

 1.  

University of Gdansk, Polonia

2

2

 1.  

Pomeranian University, Polonia

2

-

 1.  

Castilla-La Mancha, Spania

2

2

 1.  

University of Coruna, Spania

2

2

 1.  

Alcala University, Spania

2

2

 1.  

Comenius University Bratislava, Slovacia

1

1

 1.  

UNWE, Bulgaria

1

1

 1.  

University of Polonnese, Grecia

2

2

 1.  

VIA University, Danemarca

2

2

 1.  

Albert Ludwigs Freiburg University

1

0

 

Perioada permisă pentru realizarea mobilităților: aprilie, mai, iunie, iulie sau septembrie (în funcție de acordul partenerului)

Criterii de evaluare:

 1. Programul stagiului de mobilitate.
  Acest criteriu poate fi folosit pentru a departaja candidații (dacă este cazul), în funcție de actualitatea programului în contextul academic/ științific relevant pentru DRIIE.
 2. Reprezintă un plus implicarea în activitățile studenților Erasmus (incoming) și în dezvoltarea parteneriatelor Erasmus cu diferite Universități.
 3. Reprezintă un plus contribuția anterioară la dezvoltarea DRIIE (conferințe, programe etc.) în urma efectuării unei mobilități Erasmus.
 4. Au prioritate cei care nu au mai beneficiat de o mobilitate Erasmus STA sau STT finanțată în anul academic anterior.

Finanţarea mobilităţii

Grantul Erasmus+ este menit să acopere transportul precum şi costuri de subzistenţă pe perioada mobilităţii (maxim 7 zile).

Pentru a putea fi finanţată mobilitatea, dosarul trebuie să fie complet şi să fie depus cu cel puţin 30 de zile înainte de mobilitate. Pentru mobilitățile de formare în cadrul programului Erasmus+ se decontează:

 • Transport: sumă forfetară, calculată în funcție de distanță, cu ajutorul unui calculator electronic pus la dispoziție de Comisia Europeană. În funcție de numărul de kilometri, se alocă o sumă forfetară.
 • Subzistenţă: acordată pentru fiecare zi, suma depinde de țara unde are loc mobilitatea.
 • Nu se decontează alte cheltuieli (asigurare de sănătate, transport local, diurnă etc).