Printati aceasta pagina

Conducere

DECAN: Prof.univ.dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu

ŞEF DE CATEDRĂ: Prof.univ.dr. Vasile Secăreş

vasile.secares@ibr-rbi.ro

Iordan Gheorghe BărbulescuMasteratele DRIIE sunt concepute şi derulate cu obiectivul strategic al oferirii către cursanţi a competenţelor esenţiale unei cariere de succes în aria profesională dinamică a relaţiilor internaţionale şi integrării europene.

Numeroşi absolvenţi ai DRIIE ocupă deja poziţii relevante în administraţia publică centrală (de exemplu, Ministerul Afacerilor Externe, direcţiile de relaţii internaţionale/afaceri europene din ministerele Guvernului României, autorităţi, agenţii sau consilii), companii multinaţionale, mass-media, organizaţii şi misiuni internaţionale, mediul academic, firme de management al fondurilor europene etc.

Filosofia actualelor masterate răspunde atât necesităţilor unei formări generaliste, cât şi celor presupuse de specializări tip nişă. Alături de masteratele clasice ale DRIIE (Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană; Analiza şi Soluţionarea Conflictelor; Politică şi Economie Europeană), anul universitar curent a marcat introducerea a două specializări profesionale dedicate evaluării (Evaluarea Politicilor şi a Proiectelor Publice Europene), respectiv diplomaţiei (Security and Diplomacy, în tradiţia masteratului executiv NATO).

Oferta educaţională a DRIIE pentru următorul an universitar vizează lansarea a trei masterate noi (Economie Socială. Modelul economico-social al Uniunii Europene; Diplomaţie şi Negociere; Studii aprofundate de Relaţii internaţionale şi integrare europeană).

Oferta masterală a DRIIE se adresează deopotrivă absolvenţilor de Relaţii Internaţionale, Studii Europene, Ştiinţe Politice, Istorie, dar şi celor de Limbi Străine, Litere, Sociologie, Comunicare sau economiştilor, care doresc să îşi completeze studiile pentru a-şi creşte şansele de a accede la o poziţie în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, ONU, NATO, OSCE, Băncii Mondiale, Fondului Monetar Internaţional, Organizaţiei Mondiale a Comerţului etc.

Absolvenţii masteratelor oferite de DRIIE dobândesc sau îşi completează pregătirea pentru a deveni diplomaţi, specialişti sau negociatori în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale, experţi în ministere, consilii judeţene, prefecturi sau primării, evaluatori ai politicilor şi programelor publice, experţi în atragerea fondurilor europene, mediatori ai conflictelor internaţionale etc.

Decan
Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu