Printati aceasta pagina

Institutul de Evaluare a Programelor şi Politicilor Publice Europene

Institutul de Evaluare a Programelor și Politicilor Publice Europene își propune să ofere suportul academic, referențial și logistic necesar îmbunătățirii calității programelor de studii oferite de SNSPA, pe de o parte, și să contribuie la dezvoltarea unei culturi a evaluării în organizațiile publice și private din România, pe de altă parte.

Institutul își propune și continuarea dezvoltării și extinderii Rețelei de cooperare universitară inter-regionala (RCUI) în domeniul evaluării politicilor și programelor publice, înființată în cadrul proiectului “Cooperare inter-universitara pentru dezvoltarea de cursuri si programe de masterat de calitate in domeniul evaluării de programe si politici publice (EVAL-EPPP)”, POSDRU/18/1.2/G/28682, implementat de Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană.

Principalele obiective pentru realizarea misiunii IEPPPE sunt:

 1. Dezvoltarea programelor de cercetare dedicate studierii evaluării programelor și politicilor publice interne și europene;
 2. Creşterea impactului rezultatelor cercetărilor iniţiate în mediul academic asupra evaluării politicilor publice europene şi dezvoltate la nivel guvernamental;
 3. Promovarea unei culturi de evaluare a politicilor publice în domeniile de competenţă dezvoltate în cadrul centrului;
 4. Creşterea vizibilităţii publice a evaluărilor de politici publice europene iniţiate în mediul academic;
 5. Dezvoltarea unei comunităţi de cercetători în domeniul evaluării politicilor publice integrată in reţelele europene şi internaţionale de cercetare.

Pentru realizarea obiectivelor stabilite, IEPPPE desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:

 1. Elaborarea de studii, proiecte, programe de cercetare în domeniul evaluării programelor și politicilor publice interne și europene;
 2. Elaborarea de instrumente metodologice pentru evaluarea programelor și politicilor publice interne și europene: elaborarea unor manuale de bune practici pentru analiza politicilor publice (metode şi tehnici de analiză), elaborarea de compendii şi ghiduri de evaluare;
 3. Desfăşurarea de activităţi de monitorizare a politicilor publice aflate în curs de implementare, de evaluare a politicilor publice şi dezvoltarea de previziuni adecvate;
 4. Facilitarea apariţiei în limba română a unor lucrări ce prezintă interes pentru studiul evaluării politicilor publice;
 5. Publicarea de documente analitice (working papers) şi diseminarea acestora către instituţiile şi persoanele interesate;
 6. Sprijinirea publicării rezultatelor cercetărilor în volume colective, în reviste din ţara şi străinătate;
 7. Organizarea de seminarii şi conferinţe pe teme legate de conţinutul programelor de politici publice (informarea si susţinerea cu privire la diferite soluţii de politici publice), integrarea europeană, europenizarea spaţiului public românesc, descentralizarea administrativă, dezvoltarea regională, relaţionarea cu statele est-europene (PEV) în cadrul asistenței pentru dezvoltare ş.a.;
 8. Organizarea unor sesiuni periodice de formare profesională continuă pentru toţi cei interesaţi care sa urmeze cursuri cu privire la metodologia specifică analizei, formulării și evaluării politicilor publice, a procesului de integrare europeană, precum și a funcționării UE;
 9. Integrarea Institutului în reţelele europene şi internaţionale din domeniu (European Evaluation Society, American Evaluation Association), precum și desfășurarea unor activități de cooperare cu centrele de cercetare de specialitate din universitățile românești și străine;
 10. Desfăşurarea activităţilor de consultanţă pe domenii legate de evaluarea politicilor interne și europene.
 11. alte tipuri de activităţi necesare îndeplinirii misiunii şi obiectivelor asumate de IEPPPE;

Adresa: Bd. Expoziției, nr. 30A, Sector 1, Bucuresti, etaj 4, cod postal 012104, et. 3

Program:
Luni-Joi: 10:00 – 17:00
Vineri: 10:00 – 14:00

Contact:
E-mail:  contact@romanianevaluation.com
Fax: +4021 318.08.91