Printati aceasta pagina

Clubul Academic de Studii Europene

Clubul Academic de Studii Europene este un proiect care a evoluat din mai multe iniţiative academice şi de cercetare. Clubul Academic de Studii Europene are ca fundament dorinţa unor tineri doctoranzi, cercetători şi studenţi de a-şi concretiza abilităţile şi competenţele în direcţia analizei de politici publice şi a recomandărilor legitime de politici publice europene. Preocupările noastre de cercetare se concentrează asupra chestiunilor cheie din studiile europene, instituţii si politici europene, guvernanţă europeană şi relaţiile internaţionale ale Uniunii Europene.

În perioada 2006-2009 s-a desfăşurat în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) Modulul Jean Monnet „Continuitate şi Schimbare în Guvernanţa Europeană”. Pornind de la cunoştinţele şi experienţa acumulate prin organizarea şi prin participarea la activităţile modulului a fost creat, în 2008, Clubul Academic de Studii Europene (CASE), organizaţie non-guvernamentală şi independentă.

Această iniţiativă nu ar fi avut rezultate semnificative fără sprijin instituţional. Susţinerea şi recomandările unor cercetători şi profesori din cadrul SNSPA şi al Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană (DRIIE) au dus la evoluţia proiectului CASE. Clubul Academic de Studii Europene este un centru care îşi propune, pe de o parte, să furnizeze cercetări atente asupra europenizării şi a problematicii europene în general şi, pe de altă parte, să concretizeze iniţiative academice care promovează valorile şi practicile europene, stimulând participarea mediului universitar la viaţa societăţii româneşti.

Întrebarea care se pune este: Prin ce se remarcă CASE într-un domeniu în care think-tank-urile de ştiinţe politice şi studii europene au proliferat semnificativ? Răspunsul este că CASE îmbină excelenţa în cercetare şi în comunitatea academică cu iniţiativa de tip „grass-roots” şi dorinţa de a influenţa politicile publice în direcţia europenizării. În plus faţă de obiectivul furnizării unui spaţiu de dezbatere, caracteristic tuturor ONG-urilor şi think-tank-urilor,CASE încurajează excelenţa şi seriozitatea în abordarea problematicii europene, fără a neglija nevoia unei reale mobilizări pentru influenţarea politicilor publice.