Printati aceasta pagina

Taxe

Următoarele taxe sunt valabile pentru anul universitar 2020 - 2021:

Taxa de înscriere la concursul de admitere: 80 de lei.
Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza adeverinţei doveditoare încărcată în platformă.

Sunt scutiţi de taxa de înscriere candidaţii care încarcă următoarele acte:

  • Adeverinţă din care să rezulte că unul dintre părinţi este angajat al universităţii sau cadru didactic aflat în activitate sau pensionat;
  • Certificat de deces, pentru candidaţii orfani, cu vârsta sub 26 ani;
  • Adeverinţă de la casa de copii sau centrele de plasament, pentru cei aflaţi în această situaţie;
  • Diplomă/adeverință absolvent SNSPA.

Taxa de înscriere se face în contul:  

BRD: RO56 BRDE 445S V003 5890 4450 (Plata se poate face la orice sucursală BRD sau online la înscrierea pe platformă)

Taxa de înmatriculare - 100 RON.

Taxă de școlaritate - 1400 LEI pe semestru pentru programele de master*:

Taxă de școlaritate - 500 EURO pe semestru pentru programele de master*:

Taxele de școlaritate se plătesc prin transfer bancar în contul următor: 

BRD Victoria: RO47 BRDE 445S V140 0698 4450.

*Toate programele de master organizate în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană se desfăşoară pe perioada a patru semestre.