Printati aceasta pagina

Condiții admitere 2021

Admiterea la programele de studii universitare de masterat din cadrul DRIIE se face exclusiv online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro, în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în corelaţie cu opţiunile candidatului/candidatei, în limita locurilor prezentate în oferta educaţională pentru anul universitar 2021-2022.

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat (IF) este obținută în urma evaluării eseului de admitere. Comisia evaluează eseul, fără a fi necesară o prezentare a acestuia/interviu cu candidatul.

Candidații pot alege masterate din ambele domenii:

Ştiinţe politice

 

cu predare în limba română:

  • Analiza și soluționarea conflictelor
  • Diplomaţie şi negocieri internaţionale
  • Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene
  • Politică și economie europeană
  • Relații internaționale și integrare europeană
  • Studii aprofundate de relaţii internaţionale şi integrare europeană)

cu predare în limba engleză:

  • Dezvoltare, cooperare internaţională şi ajutor umanitar/ Development, International Cooperation and Humanitarian Aid
  • Securitate şi diplomaţie/ Security and diplomacy
  • Securitate şi tehnologie/ Security and Technology

Relații internaționale și studii europene

cu predare în limba engleză/spaniolă:

  • Studii latino – americane/ Latin American studies

 

Eseul de admitere se redactează în limba în care se desfășoară programul de masterat ales ca primă opțiune. În situația în care programul de masterat ales ca primă opțiune este în limba română, iar una dintre următoarele opțiuni este într-o limbă străină , candidatul/a va încărca și o scrisoare de motivație în respectiva limbă străină.

În situația în care un/o candidat/ă dorește să se înscrie la mssterate din ambele domenii, este necesară trimiterea a două eseuri, câte unul pentru fiecare domeniu (respectiv, domeniul “Relații internaționale și studii europene” și domeniul “ Ştiinţe politice”). În cadrul fiecărui domeniu, candidații pot opta pentru toate masteratele oferite, ierarhizându-și opțiunile.

Eseul se va încărca o singură dată, pentru fiecare domeniu (indiferent de numărul de opțiuni) și textul va viza prima opțiune din cadrul acelui domeniu.